Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam penyusunan rencana pendapatan, Pembinaan Teknis Pemungutan, Pemantauan dan Penggalian Peningkatan Pendapatan Daerah, Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

  1. Pengoordinasikan perumusan rencana Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
  2. Pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
  3. Pengoordinasian pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang telah melampaui masa / jatuh tempo;
  4. Pengoordinasian pengumpulan serta pengolahan data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah;
  5. Perumusan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  6. Pembinaan dan pendistribusian pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  7. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan merumuskan kegiatan Bidang Akuntansi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  8. Pemberian saran-saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
  9. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

PENGUMUMAN

AGENDA

JADWAL SHALAT

VIDEO PROFILE KOTIM